Moi anonyymi! » Login | Social login | Uusi käyttäjä

Suuri PC/natsi -kalabaliikki

Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten (20 kommenttia)
Muutenkin rasismi ja valkoisen rodun herruus on tieteelliseltä pohjalta paradoksaalista. Valkoinen rotuhan on vain geeni- ja pigmenttimuunnos alunperin mustan Afrikkalaisen alkuperäisihmisen levittäytyessä yhä pohjoisemmaksi ja pohjoisemmaksi miljoonien vuosien aikana.

Biologiselta pohjalta katsottuna kaikki onkin vaan biologista; asioihin ei kuulu mitään arvoasetelmia. Führer ajattelikin että rodut laitetaan arvojärjestykseen niiden kyvyn mukaan tuottaa kulttuuria ja teknologiaa. Tämän kykynsä kukin rotu (=ihmislajin fenotyyppi) on joutunut todistamaan konkreettisesti historian kuluessa, eikä siis arvottamisen lähtökohtana ole mikään abstrakti ideaali.

+/- saldo : 0 |

  Markkutapio kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Hieno idea tuoda tämä tänne erilleen, toivottavasti tulee muitakin kommentoimaan.
  Biologiselta pohjalta katsottuna kaikki onkin vaan biologista; asioihin ei kuulu mitään arvoasetelmia. Führer ajattelikin että rodut laitetaan arvojärjestykseen niiden kyvyn mukaan tuottaa kulttuuria ja teknologiaa. Tämän kykynsä kukin rotu (=ihmislajin fenotyyppi) on joutunut todistamaan konkreettisesti historian kuluessa, eikä siis arvottamisen lähtökohtana ole mikään abstrakti ideaali.

  No mikäs Fuherilla sitten meni vikaan? Eikös juutalaiset olleet parhaimmillaan rahan tuottamisessa, joka on tärkeä asia valtakunnan toiminnassa. Yhdeksi syyksi on yleisesti [u:33d4c82265]arvioitu[/u:33d4c82265] halveksuntaa omasta juutalaisverestään, asia jolla myös Aatun oma veli Amerikasta käsin kiristi häntä.

  Astro kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Millähän perusteella voidaan oikeudenmukaisesti (ei vain länsimaisen perinteen mukaisesti) sanoa, minkälaiset kulttuurin piirteet ovat sitten niitä arvostettavimpia, tai miksi teknologian tuottaminen on arvostettavampaa kuin joku muu toiminta?

  Ymmärrykseni mukaan natsien toimintaa ja ideologiaa ohjailivat nimenomaan erilaiset myytit ja uskomukset jostain muinaisesta "puhtaasta" arjalaiseta rodusta, joka oli joskus Intiasta levinnyt myös muualle, yllättäen puhtaimpana juuri Saksaan. Melkoista folklorea ja satuilua, sinäänsä ihan mielenkiintoista kylläkin.

  harmaa kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Ilmeisesti Hitler sitten koki juutalaiset ylivertaiseksi vastustajaksi koska halusi heidät tuhota. Onhan juutalaisten osuus esim. tieteen huipuista Einsteinia myöten kautta historian ollut aika dominoiva. Nykyäänkin juutalaisilla on melkoisesti sananvaltaa maailmantaloudessa ja Hollywood on käytännössä juutalaisten hallussa.

  Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Millähän perusteella voidaan oikeudenmukaisesti (ei vain länsimaisen perinteen mukaisesti) sanoa, minkälaiset kulttuurin piirteet ovat sitten niitä arvostettavimpia, tai miksi teknologian tuottaminen on arvostettavampaa kuin joku muu toiminta?.[/quote]
  OK, leikitään että puolustan natseja, kait tämä käy jonkinlaisesta aivovoimistelusta. Kirjoitan nyt työajan ulkopuolella, ettei kukaan ihmettele.

  Natsien arvojen taustalla on käsitys kehityksestä tai evoluutiosta. Se, minkä voi ajatella edustavan korkeampaa kehityksenastetta ajatellaan olevan myös arvokasta. Yleisesti ottaen järjestyksen määrän lisääntyminen korreloi kehityksen kanssa. Tästä seuraa, että esim. teknologia (ja ylipäätään kaikki informaatio, jonka järjestysaste on suuri) edustaa kehitystä ja saa automaattisesti suureen "arvokas" natsien ajattelussa. Vastaavasti natsit ajattelivat että kulttuurin saralla saksalaisen musiikin muotokieli edusti korkeaa kehityksen astetta jne.

  [quote]
  Ymmärrykseni mukaan natsien toimintaa ja ideologiaa ohjailivat nimenomaan erilaiset myytit ja uskomukset jostain muinaisesta "puhtaasta" arjalaiseta rodusta, joka oli joskus Intiasta levinnyt myös muualle, yllättäen puhtaimpana juuri Saksaan. Melkoista folklorea ja satuilua, sinäänsä ihan mielenkiintoista kylläkin.

  On vaikea sanoa, kumpi oli ensin: käsitys omasta erinomaisuudesta vai myytit, jotka puoltavat tätä käsitystä. Natsit olivat hyvin käytännönläheisiä. Jos joku propagandatemppu tuntui edistävän "kansan asiaa", ei sen totuudemukaisuudella ollut väliä. Oman historian sepittäminen ei ollut mitenkään ainutlaatuista natseille, vaan se liittyy ylipäätään vuosisadan vaihteen nationalismiin. Suomessakin Kalevalan juuria etsittiin Egyptistä asti.

  Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Ilmeisesti Hitler sitten koki juutalaiset ylivertaiseksi vastustajaksi koska halusi heidät tuhota.

  Joo, siinä tuli samalla vastaus Markkutapion kysymykseen. Göring (tai joku muu..) taisi sanoa, että saksalaiset vs. juutalaiset -asetelmassa oli kyse kahden yhtä lahjakkaan "rodun" valtataistelusta. Vaikka propagandassa juutalaiset kuvattiin ali-ihmisiksi, heitä pidettiin vaarallisina vastustajina.

  Eräs antisemitismin taustasyy oli tietenkin Hitlerin ajatus kansalaisuudesta. Vierasta "rotua" ja uskontoa edustava juutalainen ei voinut mitenkään olla osa "Völkiä".

  Haiku kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Se on jännä juttu, että nationalismi on joidenkin mielestä paha asia.


  Nationalismi pyrkii luonnollistamaan yhtenäiskulttuurin. Aika huonosti siis tähän päivään sopiva ideologia.

  Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Se on jännä juttu, että nationalismi on joidenkin mielestä paha asia.


  Nationalismi pyrkii luonnollistamaan yhtenäiskulttuurin. Aika huonosti siis tähän päivään sopiva ideologia.


  Ei kovinkaan tehokas argumentti, koska evoluutio-paradigmasta (katso yllä) huolimatta uusnatsien/superäärioikeiston ajattelua leimaa antimodernistinen menttaliteetti. Eli voitaisiin väittää vastaan, että yhtenäiskulttuuri on kulttuurin/ihmisyhteisön alkuperäinen (=luonnollinen) tila ja nykyinen häslinki on hapatusta ja degeneraatiota.

  Haiku kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  [quote] Se on jännä juttu, että nationalismi on joidenkin mielestä paha asia.


  Nationalismi pyrkii luonnollistamaan yhtenäiskulttuurin. Aika huonosti siis tähän päivään sopiva ideologia.[/quote]

  Ei kovinkaan tehokas argumentti, koska evoluutio-paradigmasta (katso yllä) huolimatta uusnatsien/superäärioikeiston ajattelua leimaa antimodernistinen menttaliteetti. Eli voitaisiin väittää vastaan, että yhtenäiskulttuuri on kulttuurin/ihmisyhteisön alkuperäinen (=luonnollinen) tila ja nykyinen häslinki on hapatusta ja degeneraatiota.


  En esittänyt argumenttia natsi-ideologiaa vasten.

  Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0

  En esittänyt argumenttia natsi-ideologiaa vasten.

  OK, mutta natsi tai ei, nationalistit ovat yleensä modernismin kriitikoita, joten yhtenäiskulttuuri-ihanteen epäajanmukaisuuteen viittaaminen ei välttämättä vakuuta opponenttia.

  Sami kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  En tiedä missä menee dominoimisen raja, mutta onhan niitä paljon muitakin kuin juutalaisia tieteen huippuja. Isaac Newton, Max Planck, James Clerk Maxwell ja Michael Faraday. Nämä nimet muistuu mieleen opiskeluajoilta.

  Haiku kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0

  OK, mutta natsi tai ei, nationalistit ovat yleensä modernismin kriitikoita, joten yhtenäiskulttuuri-ihanteen epäajanmukaisuuteen viittaaminen ei välttämättä vakuuta opponenttia.


  Itse asiassa siinä mielessä perusteluni käy natsi-ideologiaa tai modernismin kriitikoita vastaan, että en tarkoittanut epäajanmukaisuutta normatiiviseksi kritiikiksi. Nationalismi sopii huonosti tähän päivään, koska monimutkainen ja -muotoinen ja kehittyneeseen työnjakoon perustuva yhteiskunta "vaatii" myös arvojen moninaisuutta, suvaitsevaisuutta ja yksilöllisyyttä.

  Toisaalta nationalismin toinen osa, yhtenäiskulttuurin luonnollisuus, on myös nykyään altis kritiikille: miten perustella luonnollisuutta, jos esim. uskontoon tai auktoriteettiin vetoaminen ei ole uskottavaa.

  Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Nationalismi sopii huonosti tähän päivään, koska monimutkainen ja -muotoinen ja kehittyneeseen työnjakoon perustuva yhteiskunta "vaatii" myös arvojen moninaisuutta, suvaitsevaisuutta ja yksilöllisyyttä..[/quote]
  Uusnatsi sanoisi tähän varmaan, että moderni yhteiskunta on keinotekoisen monimutkainen, ja globalisaatio palvelee tarpeettoman ja itsetarkoituksellisen kehityksen asiaa. Jos talous ja työnjako vaativat monikulttuurisuutta, taloudessa on jotain vikaa.

  Hmm.. toi oli kyllä trivialiteetti, mutta ehkä kaikki eivät tiedä, että uusnatsit ovat esittäneet myös ns. kulutusyhteiskunnan kritiikkiä.
  [quote]
  Toisaalta nationalismin toinen osa, yhtenäiskulttuurin luonnollisuus, on myös nykyään altis kritiikille: miten perustella luonnollisuutta, jos esim. uskontoon tai auktoriteettiin vetoaminen ei ole uskottavaa.

  On ehkä hyvä muistaa, että uskontoon ja auktoriteettiin vetoaminen herättää epäluuloja vain länsimaisen älymystön parissa. Suurten massojen kannalta ideologian irrationaalisuus on lähinnä kilpailuetu.

  PeeHoo kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Uusnatsi sanoisi tähän varmaan, että moderni yhteiskunta on keinotekoisen monimutkainen, ja globalisaatio palvelee tarpeettoman ja itsetarkoituksellisen kehityksen asiaa.


  Tai sitten diktatuurit, kommunismi ja Hitlerin Saksa mukaan lukien, olivat keinotekoisen yksinkertaisia. ...juupas, eipäs..

  Markkutapio kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Ilmeisesti Hitler sitten koki juutalaiset ylivertaiseksi vastustajaksi koska halusi heidät tuhota.

  Joo, siinä tuli samalla vastaus Markkutapion kysymykseen. Göring (tai joku muu..) taisi sanoa, että saksalaiset vs. juutalaiset -asetelmassa oli kyse kahden yhtä lahjakkaan "rodun" valtataistelusta. Vaikka propagandassa juutalaiset kuvattiin ali-ihmisiksi, heitä pidettiin vaarallisina vastustajina.

  Eräs antisemitismin taustasyy oli tietenkin Hitlerin ajatus kansalaisuudesta. Vierasta "rotua" ja uskontoa edustava juutalainen ei voinut mitenkään olla osa "Völkiä".

  Ei siinä ollut kyse ylivertaisuudesta vastustajana tai lahjakkuuksien valtataistelusta, vaan nimenomaan kansalaisuudesta. Juutalaisilla ja mustalaisilla ei ollut omaa valtiota, joten ns. irtolaiskansalaisuudet piti tuhota.

  Markkutapio kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Uusnatsi sanoisi tähän varmaan, että moderni yhteiskunta on keinotekoisen monimutkainen, ja globalisaatio palvelee tarpeettoman ja itsetarkoituksellisen kehityksen asiaa.


  Tai sitten diktatuurit, kommunismi ja Hitlerin Saksa mukaan lukien, olivat keinotekoisen yksinkertaisia. ...juupas, eipäs..

  Kaikki yhteiskunnathan ovat keinotekoisia. Aatamilla ja Eevalla, tai evoluution alkuihmisillä (kumpaan haluaa uskoa) ei ainakaan vielä ollut valtiorajoja. Kansoja irrottautui kansoista omiksi ryhmikseen, joku halusi aina hallita, seurasi sotia. Sotia seurasi rauhanajat rajoja asettamalla ja keinotekoisia hallintoja muodostaen. Tai ehkäpä tuotakin voisi kutsua luonnonmukaisuudeksi. Se on selvää, että väestömäärien edelleen lisääntyessä menevät myös yhteiskunnat monimutkaisemmiksi ja sitä myötä myös hallitsijat kierommiksi.

  Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  ...juupas, eipäs..

  Joo, makuasiat ratkaisee viimekädessä ja siksi kannattaa panostaa komeisiin uniformuihin ja reippaaseen marssimusiikkiin.

  Doc.B.D kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Eräs antisemitismin taustasyy oli tietenkin Hitlerin ajatus kansalaisuudesta. Vierasta "rotua" ja uskontoa edustava juutalainen ei voinut mitenkään olla osa "Völkiä".[/quote]
  [quote]
  Juutalaisilla ja mustalaisilla ei ollut omaa valtiota, joten ns. irtolaiskansalaisuudet piti tuhota.

  HEI TÄÄLLÄ KAIKUU..

  Markkutapio kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  HEI TÄÄLLÄ KAIKUU..

  :?: Ei kai vaan takaraivossa. :)

  Markkutapio kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  ...erilaiset myytit ja uskomukset jostain muinaisesta "puhtaasta" arjalaiseta rodusta, joka oli joskus Intiasta levinnyt myös muualle, yllättäen puhtaimpana juuri Saksaan. Melkoista folklorea ja satuilua, sinäänsä ihan mielenkiintoista kylläkin.

  En aio jatkaa tätä väittelyä, tuon vain uutta tietoa esille ns. arjalaisesta rodusta. Vai onko minulla väärä kuva arjalaisten ulkonäöstä?
  http://www.tieteenkuvalehti.com/Crosslink.jsp?d=195&a=1219&id=9453_8


  Markkutapio kirjoitti noin 15 vuotta sitten+/- saldo : 0
  Jatkoa tuohon edelliseen... nyt sitten kaikki lähettelemään näytteitä ja selvittämään mistä päin afrikkaa(?) sukusi on lähtöisin... vähän kallistahan tuo tosin on :wink:

  http://www.nationalgeographic-suomi.com/polopoly.jsp?d=403&a=1765&l=sf


  Vähän absurdia kun samalla sivulla mainostetaan "suuria sotapäälliköitä"- ja "ratkaisevia taisteluja"-teoksia.