Moi anonyymi! » Login | Social login | Uusi käyttäjä

Töitä nuorille.

vaskela kirjoitti noin 12 vuotta sitten (0 kommenttia)
Töitä nuorille.

Meillä vallitsee kohta työvoimapula tietyillä koulutusaloilla ja yleensä kaikkialla, näin meille kerrotaan. Edes hallittua maahanmuuttoa en pidä pitkäaikaisena hyvänä ratkaisuna ja aina ensin on tarjottava töitä suomalaiselle työvoimalle. Oppilasmäärät tulee laskea entistä tarkemmin, ettei pääse syntymään ylikoulutusta tietyille aloille ja toisille taas työvoimapulaa. Koulutuksen suuntaa voisi myös vaihtaa entistä helpommin. Mikäli jollekin alalle syntyy paljon uusia työpaikkoja, päästettäisiin oppilaita vaihtamaan opintosuuntaa.

Opintolaina on menettänyt merkityksensä. Nuoret käyvät töissä opintojensa ohessa ja valmistusaika sekä numerotkin kärsivät. Jatkuva opintotuen nostaminenkaan ei auta nuoria valmistumaan aikaisemmin, eikä Suomella ole varoja siihen. Lukukausimaksuja ei tule palauttaa. Tosin vaihto-oppilaille ne palauttaisin ja ikuisuusopiskelijoille. Vaihto-oppilas ja ikuisuusopiskelija saisi vähentää lukukausimaksut verotuksessaan, mikäli hän jäisi työskentelemään Suomeen.

Tällä hetkellä opintolainan korot voi vähentää verotuksessa ja niiden veroa laskeva vaikutus on henkilökohtaisen veroprosentin mukainen 25-45 % hyöty. Lyhennykset menevät vuosittain ja rasittavat vastavalmistuneen taloutta melkoisesti.
Ehdotan seuraavaa: Yliopistosta valmistuu 4-6 vuodessa. Mitä nopeammin valmistut ja hakeudut työelämään, sitä suurempi on henkilökohtainen hyötysi tulevina opintolainan maksuvuosina. Eli opintolainan korot katsottaisiin täysimittaiseksi ennakkoveroksi (hyöty 100 %) ja opintolainan lyhennykset henkilökohtaisen veroprosentti kerrottuna kertoimella. Opintolainojen lyhennys kertoimeen vaikuttaisi koko aika opintojen aloittamisesta, työn aloittamiseen. Työn jonka aloitat opiskelujen päätyttyä, ei tarvitse olla opintosuuntasi mukainen, vaan mikä tahansa työ käy. Eli opintolainojen lyhennyksellä olisi osittain sama vaikutus verotuksen alenemiseen mitä koroilla on nyt (45-2,5 % hyöty). Yli kahdeksan vuoden opiskelu ja siirtyminen työelämään poistaisi opintolainojen vähennysoikeuden. Tämä opintolainan vähennysoikeus kuuluisi kaikille suomessa työskenteleville, myös vaihto-oppilaille. Eri oppilaitoksissa on eri pituiset opintoajat ja jokaiseen luotaisiin minimi ja maksimi aika, sekä kertoimet eri verovähennyksille. Kertoimet vaihtelisivat 50 – 10 prosenttiin ja opetusministeriö päättäisi niistä, sekä opintoajoista yhdessä valtionvarainministeriön kanssa.

Tämä kannustaisi nopeaan valmistumiseen ja työmarkkinoille siirtymiseen. Myös kotimaa ja sen työmarkkinat olisivat entistä houkuttelevammat, verrattuna muihin maihin. Laskenta aikaa kertoimelle, ei pidentäisi asepalvelus, äitiyspäiväraha, kotihoidontuki aika. Työttömyys kylläkin pienentäisi eri työpaikkojen välissä, alle kuukautta ei laskettaisi.

Jyrki Vaskela
Itsenäisyyspuolueen kansanedustajaehdokas
Uusimaa
http://www.saunalahti.fi/jvask+/- saldo : 0 |